Home 2018-2019

Schooljaar 2018-2019

Welkom op de website van de 3L Academie!                                                    

Op deze site vindt u het scholingsaanbod van de 3L Academie zoals dat is opgesteld in samenwerking met de aangesloten Zeeuwse schoolbesturen. 3L staat voor Leven Lang Leren. 14 Zeeuwse schoolbesturen met zo’n 1700  personeelsleden zijn lid van de 3L Academie. Sinds juni 2015 maakt 3L Academie deel uit van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ).

Wat doet 3L Academie voor u?

 •    Deskundigheidsaanbod aan de start van het schooljaar
  Schoolbesturen vragen om nascholing die gericht is op ontwikkelingen in de eigen organisatie. Via de nascholingscoördinatoren wordt jaarlijks de vraag naar nascholing geïnventariseerd. Vervolgens zoekt 3L Academie hierbij een aanbod dat past voor wat betreft inhoud, kwaliteit, kosten, periode en locatie en publiceert dit als aanbod voor de aangesloten schoolbesturen op de website.
 • Deskundigheidsaanbod op losse aanvraag
  Leerkrachten en/of directeuren vragen om nascholing die gericht is op hun individuele (school)ontwikkeling. Zij geven via de pagina ‘Gewenste nascholing’ hun individuele wensen aan. Bij voldoende interesse voor een bepaalde nascholing zoekt 3L Academie naar een passende aanbieder en zorgt dat dit aanbod alsnog in het aanbod terecht komt.
 • Aanbod e-learning vanuit  twee samenwerkende partners
  Voor deelnemers aan 3L Academie verstrekken Cadenza e-learning en Heutink Academie elk drie (gratis) modules e-learning. Deze staan als zodanig vermeld in het tabblad “Nascholing 2018-2019”. Om van deze modules gebruik te kunnen maken dient de nascholingscoördinator van uw bestuur de mailadressen van de leerkrachten die dit wensen door te sturen naar 3L Academie.
 • Advies aan besturen, scholen en individuele leerkrachten omtrent aanbieders, professionaliseringsmogelijkheden en eventueel regelgeving. Aan deze adviezen zijn voor onze deelnemende besturen uiteraard geen extra kosten verbonden.
 • Deskundigheidsaanbod vanuit onze aangesloten partners.
  In de Zeeuwse regio werken we samen met een aantal regionale partners. Via deze website heeft u direct toegang tot hun aanbod. De werkwijze daarvoor is als volgt:
  Het aanbod van deze organisaties is direct bereikbaar als u onderstaand het logo aanklikt van de organisatie van uw keuze. U wordt dan geleid naar de pagina’s met het professionaliseringsaanbod en u kunt zich bij de betreffende organisatie inschrijven.

                       

                                    
                                                                                                                           

Voor wie is ons aanbod bedoeld?

Het specifieke professionaliseringsaanbod vindt u op tabblad “Totaalaanbod 2018-2019” en is beschikbaar voor personeelsleden van de volgende schoolbesturen die bij 3L Academie zijn aangesloten:

 • ABS Middelburg
 • Alberoscholen
 • Archipel
 • De Korre
 • Facet
 • Obase
 • Omnis
 • Perspecto
 • Prisma
 • ProBaz
 • Radar
 • Respont
 • Stichting Katholiek Onderwijs Borsele
 • Stichting Katholiek Onderwijs Hulst

Indien u een nascholing wenst die niet in het aanbod staat?

Indien u een bepaalde nascholing niet aantreft en toch aangeboden zou willen zien, geeft u deze aan via het tabblad “Gewenste nascholing”. Bij voldoende interesse zoeken we een passende aanbieder en nemen dit aanbod nog tijdens het schooljaar op in ons aanbod.

Minimum aantal deelnemers

In sommige gevallen komt het voor dat bij een aangeboden nascholing niet de drempel voor het minimum aantal deelnemers wordt gehaald. Indien een bepaalde nascholing niet door kan gaan, kijken we dan in samenwerking met de aanbieder of er andere mogelijkheden voor nascholing zijn. 

Data en locaties

Professionalisering is een proces waarbij steeds nieuwe scholingsaanvragen binnenkomen. We proberen data zo ver mogelijk van tevoren vast te leggen en deze op de website te plaatsen. Daarbij streven we er naar om alle deskundigheidsbevordering plaats te laten vinden op “centrale” locaties binnen Zeeland, mede afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

Evaluatie

Na afloop van elke nascholing vindt er een digitale tevredenheidsmeting plaats. De uitkomsten van deze evaluaties worden gebruikt om de kwaliteit van de deskundigheid te borgen en te verbeteren.

Coördinatie                                                                                              

De algemene coördinatie van de 3L Academie is in handen van:

                         

Anneke Hopmans                         Eric Reekers

(annekeh3lacademie@gmail.com)         (ericreekers@tcoz.nl)
telefoon 0113-218899