Home 2018-2019

Met ingang van 1 augustus 2019 stoppen de bemiddelingsactiviteiten van 3L Academie en worden er geen aanvragen voor nascholing meer in behandeling genomen. Voor vragen over professionalisering neemt u contact op met uw eigen schoolbestuur.

 

Met vriendelijke groet,

Anneke Hopmans
Eric Reekers