Home 2016-2017

homeWelkom op de website van de 3L Academie !

Op deze website staat het scholingsaanbod van de 3L Academie zoals dat is opgesteld in samenwerking met de Zeeuwse schoolbesturen.

3L staat voor Leven Lang Leren. 15 Zeeuwse schoolbesturen zijn lid van de 3L Academie met samen ongeveer 1800  personeelsleden. Sinds schooljaar 2015-2016 maakt 3L Academie deel uit van het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ).

Hoe komt het nascholingsaanbod tot stand?

Bij het samenstellen van het aanbod kijken we in eerste instantie naar

– professionaliseringsbehoeften bij de personeelsleden

– onderwerpen vanuit de strategisch beleidsplannen van de besturen

– schoolplannen van afzonderlijke scholen.

Daarnaast houden we rekening met nieuwe regelgeving vanuit de overheid en spelen we in op actuele zaken, vernieuwingen, enzovoorts.

Voor wie?

Het deskundigheidsaanbod is beschikbaar voor personeelsleden van de aangesloten schoolbesturen. Mochten er onderwerpen zijn die je graag in ons aanbod zou willen laten opnemen, dan kun je contact opnemen met de nascholingscoördinator.

Voor veel nascholingen is een minimum aantal deelnemers noodzakelijk om de kosten te kunnen dragen. Indien een bepaalde nascholing niet door kan gaan, kijken we in samenwerking met de aanbieder of er andere mogelijkheden zijn.

Data en locaties

Deskundigheidsbevordering is een proces waarbij steeds nieuwe scholingsaanvragen binnenkomen. We proberen data zo ver mogelijk van tevoren vast te leggen en deze op de website te plaatsen.kalender

Daarbij streven we er naar om alle deskundigheidsbevordering plaats te laten vinden op “centrale” locaties binnen Zeeland, mede afhankelijk van de groepssamenstelling.

Coördinatie

De algemene coördinatie van de 3L Academie is in handen van Eric Reekers (ericreekers@tcoz.nl) en Anneke Hopmans (annekeh3lacademie@gmail.com), tel. 0113-218899.

ericanneke6

Evaluatie

evaluatieNa afloop van elke nascholing vindt er een digitale tevredenheidsmeting plaats. De uitkomst hiervan wordt gebruikt om de kwaliteit van de deskundigheid te borgen en waar mogelijk te verbeteren.

Subsidie bewegingsonderwijs

Sinds 2000 geeft een pabo-diploma alleen bevoegdheid voor gymnastieklessen aan de groepen 1 en 2. Voor groep 3 tot en met 8 is aanvullende kwalificatie vereist van de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen daar subsidie voor krijgen, zodat gymlessen worden gegeven door vakleerkrachten en breed bevoegde leraren. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2015 tot en met 2017.

Van 1 juli 2015 t/m 2017 bestaat de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de bekostiging van de opleiding, zonder dat hiermee het recht op vergoeding van een bachelor– of masteropleiding vervalt.

bewegingsonderwijs

Voorwaarden

Voor het krijgen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

– u heeft een onderwijsbevoegdheid.
– u werkt bij een bekostigde onderwijsinstelling in het po.
– ook met een flexibel contract kunt u de subsidie aanvragen. Op het moment van de aanvraag óf op enig moment in de 12 kalendermaanden ervoor werkte u bij een bekostigde onderwijsinstelling in (Caribisch) Nederland.
– de opleiding is een CPION-geaccrediteerde post-initiële leergang bewegingsonderwijs.

De opleiding bestaat uit 3 modules. U kunt alleen subsidie aanvragen voor modules waarmee u nog niet gestart bent. U kunt de subsidie niet met terugwerkende kracht aanvragen.

– u kunt subsidie aanvragen voor de volledige leergang, voor module 2 en 3 of voor alleen module 3. U moet hiermee een eindcertificaat behalen.

-vóór het eind van het kalenderjaar waarin u de opleiding afrondt, stuurt u een kopie van het eindcertificaat naar DUO.

Deskundigheidsaanbod samenwerkende organisaties

Om regionaal aanbod voor professionalisering van medewerkers in het primair onderwijs zo breed en toegankelijk mogelijk neer te zetten werken we nauw samen met de volgende organisaties:

– AurisAurisLogo2

 

 

Respont – Qwestor – DAB De Korrekorrespontlogo

 

 

Hogeschool ZeelandHZ_beeldmerk[1]

 

 

Alpha scholengroeplogo alpha

 

 

Cultuureducatie boven-C cultuurcoordinator

 

 

Het aanbod van deze organisaties is direct bereikbaar als u  het logo aanklikt van de organisatie naar keuze. U komt dan direct terecht op de pagina’s met hun professionaliseringsaanbod en u kunt zich bij de betreffende organisatie inschrijven.