Aanmelden / afmelden 2018-2019

Aanmelden

Je persoonlijke keuze moet je vooraf bespreken met je eigen schoolleider. Als deze instemt met je keuzes, kun je je via het inschrijfformulier op deze site inschrijven voor de scholing(en) die je aantrekkelijk of interessant lijken.

Je kunt inschrijven tot 3 weken voor de start van de cursus

Op het inschrijfformulier word je gevraagd je naam, de cursuscode, de naam van de cursus, je e-mailadres en de school en de scholengroep waarvoor je werkt, te vermelden. Al deze gegevens hebben we nodig om je inschrijving goed te kunnen verwerken. Je eigen contactpersoon van jouw schoolbestuur krijgt ook een overzicht van jouw inschrijving.

Let op: je kunt met het inschrijfformulier maar 1 cursus tegelijk aangeven. Wil je je aanmelden voor meerdere cursussen, dan moet je meerdere formulieren invullen, anders kunnen wij je aanmeldingen niet administratief verwerken.

Van iedere aanmelding ontvang je een bevestiging op het emailadres dat je hebt opgegeven.

Als je je aanmeldt bij een externe organisatie, verloopt het contact via deze instantie.

Als blijkt dat er te weinig inschrijvingen zijn voor een cursus, kan besloten worden deze te annuleren. In dat geval stellen wij je hiervan tijdig op de hoogte.

 

Afmeldenafmelden

Het kan in geheel onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden wel eens voorkomen dat je echt niet in staat bent om de activiteit waar je voor bent ingeschreven, te volgen.

Neem dan contact op met je directeur. Hij/zij meldt je dan af via het speciale afmeldformulier. De directeur kan namelijk beoordelen of de afmelding terecht is of niet. De afmelding moet 3 weken voor aanvang van de cursus binnen zijn bij onze administratie. In dat geval wordt er kosteloos geannuleerd.

Alle andere gevallen worden aan het bestuur van de 3L Academie voorgelegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen besluiten zij dat er geen kosten aan de annulering verbonden zijn.