18.01 112 BHV eerste aanmelding

U meldt zich alleen  voor deze nascholing aan als u nog niet eerder (via 112bhv) aan een nascholing BHV heeft deelgenomen. Indien u wél eerder heeft deelgenomen, ontvangt u vanzelf een uitnodiging voor de herhalingscursus.

Inhoud cursus BHV

Met de cursus bedrijfshulpverlening (BHV) bereidt u zich voor op ongevallen, brand en ontruiming. U leert op de juiste wijze te handelen bij calamiteiten op de werkplek. Onze BHV-cursus is zowel geschikt voor het halen als verlengen van het BHV-diploma. Er is dus geen onderscheid tussen de BHV- basiscursus en BHV-herhalingscursus.

Dit is een compacte en praktijkgerichte cursus BHV van 1 dagdeel, ondersteund door e-learning. Aan deze cursus kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Beoogd resultaat

Tijdens de praktijkbijeenkomst worden onderstaande onderwerpen behandeld. Na afloop is de cursist in staat om de volgende handelingen te verrichten:

 aanleggen van diverse verbanden

 luchtweg openen, hoofd kantelen, kinlift uitvoeren en ademhaling controleren

 slachtoffer van buik naar rug draaien of in de stabiele zijligging leggen

 reanimeren en werken met een Automatische Externe Defibrillator (AED)

 opheffen van een luchtwegblokkade

 controleren en openen van een deur bij het vermoeden van brand

 bestrijden van een beginnende brand.

 

Hogere kennisopname door efficiënte en stimulerende manier van leren

112bhv biedt adaptieve e-learning aan. Bij deze cursusvorm start de cursist met een instaptoets. Aan de hand van de nog te behalen leerdoelen, ontvangt de cursist e-learning op maat. Als de cursist al zijn leerdoelen heeft behaald, valt de theorie als naslag vrij. De cursist kan zo de informatie overal raadplegen en zijn kennis onderhouden. Na het behalen van de leerdoelen ontvangt de cursist het 112bhv theoriecertificaat. Met dit certificaat kan de cursist deelnemen aan de praktijkbijeenkomst.

Beter resultaat in minder tijd

De cursist bereidt zich in eigen tijd en tempo voor op een praktijkbijeenkomst door de theorie via e-learning te bestuderen. Hiervoor staat ongeveer 3 – 6 uur. Zo kunnen we de praktijkbijeenkomst in een korter tijdsbestek aanbieden. Bovendien blijft er meer tijd tijdens de bijeenkomsten over voor het oefenen van praktijksituaties.

Compacte praktijkbijeenkomst

Doordat iedere cursist zich voorbereidt op de praktijkbijeenkomst door middel van e-learning is het basiskennisniveau van iedere cursist gelijk. Hierdoor kunnen basis- en herhalingscursisten samen een praktijkbijeenkomst volgen en kunnen wij voor u de bijeenkomsten makkelijker plannen. Tijdens deze lesdag oefent u in kleine subgroepen van 3-4 personen en leert van elkaar.

 

De praktijkbijeenkomst duurt 4 uur. Onze trainers zijn NIBHV, Rode Kruis, Oranje Kruis en NRR gecertificeerd.

 

naar de volgende pagina >>

<< naar het totaaloverzicht