18.02 Gymleerkracht

Inhoud

Blok 1: aanbieden van bewegingsactiviteiten.

Centraal staat het opdoen van lesgeefervaring en het inrichten van veilige en betekenisvolle bewegingsactiviteiten, die uitnodigen tot bewegen in de diverse leeftijdsgroepen binnen het basisonderwijs. Leeftijd van de leerlingen en het niveau van bekwaamheid zijn belangrijke richtinggevers voor het inrichten van betekenisvol onderwijs. De volgende 5 onderwerpen staan centraal:

 1. Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lopen;
 2. Inrichten, instrueren en organiseren van lessen bewegingsonderwijs die lopen en lukken;
 3. Volgordes binnen de twaalf leerlijnen;
 4. Differentiatie binnen het vak Bewegingsonderwijs;
 5. Werkplekleren (stage).

Blok 2: begeleiding en leerhulp.

Op basis van kennis, inzicht en gerichte observaties komen tot een gedifferentieerd aanbod. Welke leerdoelen stel je en welke leerhulp kun je binnen bewegingssituaties bieden. Daarnaast is er in het kader van ongevallen en veiligheid aandacht voor het behalen van een EHBO-diploma. De volgende 5 onderwerpen staan centraal:

 1. Reguleren van bewegingssituaties;
 2. Observeren van bewegingsgedrag;
 3. Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties;
 4. Ongevallen en veiligheid (EHBO);
 5. Werkplekleren (stage).

Blok 3: maatwerk en visie.

Het vakspecifieke karakter van bewegingsonderwijs op conceptueel niveau staat centraal. Bewegingsonderwijs wordt in relatie gebracht met les- en periodeplanning en andere onderwijsdomeinen. Tevens dient in de afsluitende stage en de adviesnota het bewijs van vakbekwaamheid daadwerkelijk te worden aangetoond. De volgende 5 onderwerpen staan centraal:

 1. (vak)Onderwijsconcepten en visie;
 2. Planning (deelschoolwerkplan en lessenreeks);
 3. Ontwerpen van bewegingssituaties;
 4. Zorgverbredend handelen;
 5. Werkplekleren (stage).

 

WERKVORM

Leerteams

Naast de informatie en begeleiding die u ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de opleiding. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal. Deze leerteams voorzien elkaar van feedback en presenteren regelmatig hun bevindingen binnen de opleidingsbijeenkomsten.

Casuïstiek vanuit uw eigen praktijk

U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor uw organisatie en vakgebied.

Werkplekleren (stage)

Elk blok bevat een stagecomponent. Deze stage kan plaatsvinden op uw eigen school (bij voorkeur bij een vakleerkracht bewegingsonderwijs). U dient er rekening mee te houden dat u aan verschillende groepen lessen moet geven. We raden u aan dit voorafgaand aan de opleiding met de schoolleider te bespreken. De organisatie van het lesgeven aan groepen van collega’s vraagt om heldere afspraken.

Videobeelden

Vanuit de opleiding moet er binnen de stage regelmatig worden gefilmd. Deze filmbeelden worden alleen gebruikt voor opleidingsdoeleinden, waarbij het publiek dat de opname te zien krijgt beperkt is tot de opleidingsdocent en de medecursisten van de studiegroep.

Social learning

Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat u zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor uw leren en dat u wilt leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

 

EHBO

Sinds 2017 is in blok 2 van de leergang het onderdeel EHBO opgenomen. Het EHBO gedeelte bestaat uit een deel E-learning (theorie) en een deel praktijk. Het EHBO gedeelte in de leergang wordt verzorgd door een externe samenwerkingspartner. Indien het EHBO deel met succes wordt afgerond ontvangt u een officieel erkend EHBO-diploma. De kosten voor het EHBO deel vallen buiten de opleidingskosten en bedragen € 137,50 per persoon. Deze kosten zijn in de meeste gevallen (deels of volledig) te declareren bij uw eigen zorgverzekeraar. Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling.

 

Eigen vaardigheid

U leert de bewegingsactiviteiten op verschillende niveaus uit te voeren en te demonstreren. Het is voor het leerproces van uw leerlingen belangrijk dat u tijdens de bewegingslessen eigen voorbeelden kunt geven. We besteden daarom ruimschoots aandacht aan uw eigen vaardigheid. Een beperkte bewegingsvaardigheid betekent echter niet per definitie dat u ongeschikt bent voor het geven van basislessen bewegingsonderwijs.

DIPLOMA

De opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Voor elk succesvol afgerond blok ontvangt u een deelcertificaat. Na het succesvol afronden van de volledige opleiding, ontvangt u een officieel erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland (SPHBO). Bovendien wordt u opgenomen in het Abituriëntenregister.

Bijeenkomsten

17/9 24/9 1/10 8/10 22/10 29/10 5/11 12/11 19/11 26/11 3/12 10/12 17/12 7/1 14/1
De roosters voor blok 2 en blok 3 worden op een later moment vastgelegd.

 STUDIEBELASTING

De postbachelor opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs duurt nominaal 1,5 jaar, exclusief vrijstellingen. De totale studiebelasting bedraagt 600 uur en is als volgt opgebouwd;

+ Contacturen: 160 uur

+ Zelfstudie: 100 uur

+ Werkplekleren: 260 uur

+ Adviesnota als profileringsopdracht: 80 uur

Het werkplekleren bestaat uit het uitvoeren van opdrachten en het geven van lessen bewegingsonderwijs binnen de eigen beroepspraktijk. Het werkplekleren en de adviesnota dragen direct bij tot ontwikkeling van de eigen organisatie.

Locatie

De locatie kan in overleg t.z.t. nader worden afgestemd.

Kosten

per persoon bedragen Opleidingskosten: € 3.075,- (vrij van btw)

Arrangementskosten: € 105,- (€ 35,- per blok, exclusief 6% btw)

De kosten voor literatuur en het EHBO deel in blok 2 zijn niet opgenomen in de opleidingskosten.

Minimum/ maximum aantal

15 personen

De cursus wordt verzorgd door AVS

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht