18.03 Boeiend opbrengstgericht onderwijs

Opbrengst gericht boeiend onderwijs

We verkennen welke aspecten bijdragen aan de prestaties van kinderen. Als we uitgaan van data/ resultaten en van de leerlijnen, welke didactische werkvormen zetten we dan in om hoge opbrengsten te behalen? We kijken met name naar de kwaliteit van de didactiek. We vullen de gereedschapskist van de leerkracht met werkvormen die bijdragen aan het beter realiseren van doelen. Ook leren leerkrachten welke werkvorm ze in welke situatie kunnen toepassen.

De volgende elementen komen aan bod (afzonderlijk én in samenhang met elkaar):

  • recente opbrengsten van hersenonderzoek en de gevolgen voor ons onderwijs;
  • werken met meervoudige intelligentie, coöperatief leren en denkgewoonten
  • systeemdenken in de klas.

Gedurende alle bijeenkomsten worden de inhouden in hun onderlinge samenhang aangeboden. Elke afzonderlijke inhoud wordt tijdens een bijeenkomst uitgewerkt: met veel praktijkvoorbeelden, werkvormen, materialen en samen voorbereiden. Hierdoor is het voor startende en ervaren leerkrachten en intern begeleiders vanuit de takken van de mindmap Boeiend Onderwijs inspirerend om betekenisvol onderwijs (verder) vorm te geven om zo beter in te kunnen spelen op alle onderwijsbehoeften van de kinderen.

www.natuurlijkleren.org

Doelgroep :
Leerkrachten groep 1-8

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
5

Data van de bijeenkomsten :
27 september 2018
29 november 2018
14 februari 2019
28 maart 2019
9 mei 2019

De aanvangs- en eindtijd per bijeenkomst :
16.00-19.45 uur

De waardering / studiepunten voor lerarenregister:
30

De geschatte studiebelasting, exclusief de uren van de bijeenkomst(en) zelf:
1.5 uur

De kosten per deelnemer:
250 euro

De inbegrepen materialen (cursusboek e.d.):
werkmaterialen

Het aantal deelnemers minimaal / maximaal:
30

De cursus wordt verzorgd  door

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht