18.05 Pedagogisch contact

Pedagogisch Contact

In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met de leerling, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn. Bij goed contact gaat het namelijk niet alleen over de kwaliteit ervan; ook het anticiperen op contact, de benadering, de wijze waarop de leraar aanwezig is, de manier waarop hij interacties aangaat en kinderen uitnodigt, spelen hierbij mee. In de trajecten gaan de deelnemers op zoek naar de verbinding tussen verstand en gevoel: om te ervaren hoe zij dingen beleven en daar betekenis aan verlenen. De trajecten zullen hen handvatten bieden waarmee ze beter in staat zijn te voelen wat een situatie met hen en hun leerlingen doet, zodat ze hun handelingsrepertoire uit kunnen breiden. Het traject Pedagogische Tact (PT) is een persoonlijk ontwikkelingstraject, waarin het handelen en de persoon van de leraar centraal staat. Vanuit de eigen werksituatie gaat de leraar aan de slag met drie kernvragen: 1. Welke leraar wil ik zijn? 2. Wat is mijn pedagogische opdracht? 3. Wat heb ik te ontwikkelen om mijn opdracht te kunnen realiseren?  Doelstellingen: Het traject PT moet gezien worden als een persoonlijk ontwikkelingstraject waarin deelnemers: leren om in contact met zichzelf en de leerlingen helder te zien wat zij van elkaar nodig hebben; leren te vertrouwen op de motivatie en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen en daarmee ruimte te scheppen; leren leerlingen te zien als full-partner en als zodanig samen op te trekken; leren binnen de school de ontkoppelingen te signaleren en interventies te plegen t.b.v. verbonden relaties; leren hun handelen te legitimeren m.b.v. theorie en ervaringsreconstructies. Organisatie/ProgrammaHet programma bestaat uit 5 bijeenkomsten ‘Pedagogische Tact’ (PT) van 5 uur. Tussen de bijeenkomsten moet rekening worden gehouden met opdrachten, samenwerking met collega’s en interactie met leerlingen en ouders. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met interactieve werkvormen, die een sterk beroep doen op een actieve bijdrage van de deelnemer. Diepgaande casestudies worden gebruikt om deelnemers te laten reflecteren op cruciale beslismomenten, die kenmerkend zijn voor pedagogische tact. Het traject staat onder leiding van Simone Mark en Carm Barten, met een gastcollege van Marcel van Herpen. Van deelnemers wordt gevraagd eerlijk, open en respectvol naar zichzelf en anderen te kijken en aan de slag te gaan met persoonlijke leervragen. Theorie en oefeningen helpen hen om het innerlijke kompas te ontwikkelen en te ontdekken waar mogelijke valkuilen liggen. Zo maken deelnemers (opnieuw) kennis met zichzelf. Het is de bedoeling dat ze meer in hun eigen kracht komen te staan en kunnen worden wie ze zijn en van daaruit goed afgestemde pedagogische relaties met hun leerlingen kunnen aangaan.

Begeleider: Carm Barten, Simone Mark en een gastcollege van Marcel van Herpen.

Doelgroep :
Leerkrachten groep 1-8 en IB’ers en onderwijsassistenten en directeuren

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
5

Data van de bijeenkomsten:
9 oktober 2018
4 december 2018
5 februari 2019
19 maart 2019
14 mei 2019

De aanvangs- en eindtijd per bijeenkomst :
16.00-21.00 uur

De waardering / studiepunten voor lerarenregister:
35 uur

De geschatte studiebelasting, exclusief de uren van de bijeenkomst(en) zelf:
1.5 uur

De kosten per deelnemer:
ongeveer 500 euro

De inbegrepen materialen (cursusboek e.d.):
werkmaterialen en boekjes van Marcel van Herpen en Simone Mark

Het aantal deelnemers minimaal / maximaal:
40

 

De cursus wordt verzorgd door:

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht