18.06 Het betrekken van alle leerlingen – E-learning Wizard leerkracht

Je wordt stapsgewijs meegenomen in het betrekken van alle leerlingen. Na het volgen van deze cursus heb je een goed inzicht in je eigen kwaliteiten met betrekking tot het betrekken van alle leerlingen bij je onderwijsactiviteiten. Je hebt handvatten aangereikt gekregen die je in kunt zetten in je dagelijks handelen als leerkracht.

Na het volgen van de cursus kun je:

  • Didactische vaardigheden inzetten waarmee je je leerlingen actief betrekt tijdens de instructie.
  • Achtergronden rondom het verbeteren van actieve betrokkenheid vertalen naar je eigen leerkrachtgedrag.
  • Beargumenteren wanneer er sprake is van een actieve gerichtheid op leren.

Opbouw van de cursus

De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw:

  • Oriëntatie op de praktijk: Aan de hand van een observatielijst beoordeel je een praktijksituatie.
  • Good practice:Je gaat op uw eigen handelen reflecteren door jezelf te scoren (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond betrekken van alle leerlingen.
  • De feiten: Jekrijgt achtergrondinformatie en verdieping bij de indicator betrekken van alle leerlingen. Hierover krijg je vragen in de eindtoets.
  • Handvatten voor de praktijk:Je treft enkele hulpmiddelen aan die je kunt gebruiken bij het praktiseren van het betrekken van alle leerlingen.
  • Reflectie: Jeblikt terug op de praktijksituatie uit de oriëntatie.

Eindtoets: De cursus eindigt met een toets om je vaardigheden met betrekking tot het betrekken van alle leerlingen te testen.

Deze cursus wordt aangeboden door E-learning Wizard

Voor medewerkers van schoolbesturen die aangesloten zijn bij 3L Academie is deze nascholing gratis.
Na inschrijving zendt E-learning Wizard je een inlogcode toe, waarmee je toegang krijgt tot de betreffende nascholing.

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht