18.07 De intern begeleider maakt schoolbrede analyses – E-learning Wizard Intern Begeleider

Je wordt als intern begeleider stapsgewijs meegenomen in de vaardigheden rond de indicator schoolbrede analyses. Na het volgen van deze cursus heb je een goed inzicht in je eigen kwaliteiten met betrekking tot het maken van schoolbrede analyses. Je hebt handvatten aangereikt gekregen die je in kunt zetten in je dagelijks handelen als intern begeleider.

Na het volgen van de cursus kun je:

  • De opbrengstgegevens van jouw school objectief beoordelen en analyseren.
  • Een kwalitatief goede analyse opstellen en presenteren aan het team.
  • Het digitale leerlingvolgsysteem inzetten voor de analyse op school- groeps- en leerlingenniveau.

Het maken van schoolbrede analyses is een indicator zoals beschreven in De beroepsstandaard voor de intern begeleider van de Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders (LBib).

Opbouw van de cursus 

De cursus heeft een studiebelasting van 4 uur en kent de volgende opbouw:

  • Oriëntatie op de praktijk: Aan de hand van een praktijksituatie beantwoord je enkele vragen.
  • Good practice:Je maakt een zelfinschatting door uzelf te scoren op de vaardigheden rond het maken van schoolbrede analyses.
  • De feiten:Je krijgt achtergrondinformatie en verdieping bij de indicator schoolbrede analyses. Hierover krijg je vragen in de eindtoets.
  • Handvatten voor de praktijk:Je treft enkele hulpmiddelen aan die je kunt gebruiken bij het praktiseren van de indicator schoolbrede analyses.
  • Reflectie:Je blikt terug op de praktijksituatie uit de oriëntatie.

Eindtoets: De cursus eindigt met een toets om je kennis en begrip van de indicator schoolbrede analyses te testen.

Deze cursus wordt aangeboden door E-learning Wizard.

Voor medewerkers van schoolbesturen die aangesloten zijn bij 3L Academie is deze nascholing gratis.
Na inschrijving zendt E-learning Wizard je een inlogcode toe, waarmee je toegang krijgt tot de betreffende nascholing.

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht