18.08 De schoolleider kan werkdruk hanteren in de organisatie – E-learning Wizard schoolleider

U wordt stapsgewijs meegenomen in het ‘Werkdruk hanteren’. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed inzicht in uw eigen kwaliteiten met betrekking tot het hanteren van werkdruk in de organisatie. U heeft handvatten aangereikt gekregen die u in kunt zetten in uw dagelijks handelen als schoolleider.

Na afloop van de cursus kunt u:

  • De schoolorganisatie zo inrichten dat er sprake is van een evenwichtige werkdruk;
  • Een evenwicht scheppen tussen de noodzakelijke regels en de vrijheid van medewerkers om hun eigen werkzaamheden te plannen;
  • Pro actief coachen op werkdruk en timemanagement.

Opbouw van de cursus

De cursus heeft een studiebelasting van 12 uur en kent de volgende opbouw:

  • Oriëntatie op de praktijk:Aan de hand van een videofragment beoordeelt u een praktijksituatie.
  • Good practice:U gaat op uw eigen handelen reflecteren door uzelf te scoren (zelfbeoordeling) op de vaardigheden rond ‘Werkdruk hanteren’.
  • De feiten:U krijgt achtergrondinformatie en verdieping bij de indicator ‘Werkdruk hanteren’. Hierover krijgt u vragen in de eindtoets.
  • Handvatten voor de praktijk:U treft enkele hulpmiddelen aan die u kunt gebruiken bij het praktiseren van het ‘Werkdruk hanteren’.
  • Reflectie:U blikt terug op de praktijksituatie uit de oriëntatie.

Eindtoets: De cursus eindigt met een toets om uw vaardigheden m.b.t. het onderwerp ‘Werkdruk hanteren’ te testen.

Deze cursus wordt aangeboden door E-learning Wizard.

Voor medewerkers van schoolbesturen die aangesloten zijn bij 3L Academie is deze nascholing gratis.
Na inschrijving zendt E-learning Wizard je een inlogcode toe, waarmee je toegang krijgt tot de betreffende nascholing.

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht