18.09 Anti-pest coördinator

Anti-pest coördinator

De wet sociale veiligheid op school zorgt er onder andere voor dat er een werkbaar en gedegen pestprotocol gereed is en nageleefd wordt. Het is een kerntaak van scholen om een veilig klimaat te bieden.

Enkele kernpunten uit deze Anti-pestwet zijn dat iedere school:

– een sociaal veiligheidsbeleid dient te voeren,
– de sociale veiligheid van leerlingen op school moet monitoren,
– dient te zorgen voor een of meer personen die de taken ‘coördinatie anti-pestbeleid’      en ‘aanspreekpunt pesten’ op zich nemen.

Na het afronden van de cursus:

▪ Bent u in staat om pesten beter te signaleren
▪ Handelt u adequaat bij (digitaal) pesten
▪ Kunt u effectieve preventieve activiteiten uitvoeren
▪ Heeft u handvatten om pesten en sociale veiligheid binnen groepen kinderen te monitoren
▪ Ondersteunt en adviseert u collega’s bij actuele pestsituaties
▪ Voert u resultaatgerichte gesprekken met pesters en slachtoffers
▪ Heeft u een goed beeld van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de anti-pestcoördinator
▪ Heeft u een beeld van de door de overheid ‘goedgekeurde’ anti-pestprogramma’s
▪ Kent u juridische voetangels en klemmen bij pestproblemen
▪ Kunt u het huidige pestprotocol van uw school actualiseren en implementeren

Het onderdeel Digitaal Pesten wordt verzorgd door een specialist op dit terrein. Hetzelfde geldt voor het onderdeel Juridische Zaken. Een advocaat van Van Doorne neemt dit onderdeel voor haar rekening.

Doelgroep:
Leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
Tweedaagse op 21 en 22 maart met een kort avondprogramma op de eerste dag

De cursus Anti-pest coördinator wordt doorlopend aangepast aan actuele ontwikkelingen rondom pesten en het overheidsbeleid. Deze nascholing wordt als volgt aangeboden:

Donderdag 21 maart

09.30 uur Ontvangst deelnemers met koffie en thee
10.00 uur Start programma:

introductie rol en taken APC
plagen/pesten
gevolgen
oorzaken

12.30 uur Lunch

13.30 uur Programma:

rollen bij pesten signaleren
preventief handelen
juridische zaken

18.00 uur Diner

19.30 uur Programma:

preventie gespreksvoering

21.30 uur Afronding dagprogramma

Vrijdag 22 maart

09.00 uur Start programma:

digitaal pesten
curatief handelen
gespreksvoering

12.30 uur Lunch

13.30 uur Programma

gespreksvoering
actualiseren pestprotocol
plan van aanpak APC

17.00 Afronding programma

De waardering / studiepunten voor lerarenregister:
19RU

De kosten per deelnemer:
750 euro per deelnemer, exclusief koffie, thee, lunch (2x) diner (1x)

De kosten voor de cursus zijn inclusief:

  • 5 dagdelen, begeleid door twee docenten
  • Een workshop door een deskundige op het gebied van digitaal pesten
  • Een workshop over juridische zaken door een advocaat

De inbegrepen materialen (cursusboek e.d.)

  • Een cursusmap met hand-outs, achtergrondmateriaal en handleidingen
  • Het boek ‘Omgaan met Pesten’ van Pedagoog en trainer Margo Henderson

Het aantal deelnemers minimaal / maximaal:
7 / 14 deelnemers

Uitgevoerd door

Kenniscentrum Omgaan met Pesten

 

 

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht