18.10 Cognitief talent in de klas

Voor wie is de cursus bedoeld?

Leerkrachten en intern begeleiders po

Waar gaat de cursus over?

Op iedere school zijn leerlingen die (veel) meer aankunnen dan het basisprogramma. Hoe herken je deze leerlingen en hoe kom je tegemoet aan hun speciale onderwijsbehoeften? Een (hoog)begaafde leerling leert over het algemeen in veel kortere tijd hetzelfde als de gemiddelde leerling en heeft dus tijd over. Hoe blijft deze leerling uitgedaagd en betrokken? Met de behandelde onderwerpen krijgt u in twee dagdelen een beter beeld van de nodige randvoorwaarden om schoolbreed opbrengstgericht met uw getalenteerde leerlingen om te gaan.

Inhoud

 • theoretisch kader
 • leerlingkenmerken
 • signaleren en diagnosticeren
 • sociaal emotionele ontwikkeling
 • profielen van begaafde leerlingen
 • onderpresteren
 • begeleiding
 • middelen en materialen voor meerbegaafde leerlingen

Resultaat

 • U kent de kenmerken van cognitief talentvolle leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.
 • U weet hoe u deze leerlingen kunt signaleren.
 • U bent bekend met veel voorkomende onderwijsbehoeften van cognitief talentvolle leerlingen.
 • U heeft zicht op hoe u cognitief talentvolle leerlingen kunt begeleiden.
 • U bent bekend met het begrip onderpresteren, kunt onderpresterende leerlingen herkennen en weet hoe deze leerlingen weer kunt stimuleren op hun eigen niveau te gaan presteren.
 • U kunt stappen nemen om een visie te formuleren op dit gebied voor het schoolplan.

Reacties eerdere deelnemers

‘Veel bruikbare tips voor leerkrachten op het gebied van onderpresteren.’

Aantal bijeenkomsten:
Twee bijeenkomsten van drie uur.

Registerleraar:
5 RU

Plaats:
Nog te bepalen, afhankelijk waar de meeste deelnemers vandaan komen

Data en tijden:
24 oktober 2018
21 november 2018
van 15.00-18.00 uur

Kosten:
€ 295,- per deelnemer, inclusief cursusmateriaal

Groepsgrootte:
Minimum aantal deelnemers is 10, maximum is 18.

Cursusleider:
Diana Gerritsen CED groep

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht