18.11 Begrijpend Luisteren groep 1-2

Begrijpend luisteren in groepen 1 en 2

De basis voor scholen die werk willen maken van de ontwikkeling van leesbegrip in een doorgaande lijn, wordt gelegd in de onderbouw van de basisschool. Hoe? Door volop aandacht aan het begrijpend luisteren te geven.

Onderbouwleerkrachten die verschillende instructievormen en tekstsoorten kunnen onderscheiden en toepassen, optimaliseren de ontwikkeling van mondelinge taal en leesbegrip. Daar profiteert een leerling de hele basisschoolperiode van!

In dit traject krijgen deelnemers kennis en praktische handvatten aangereikt, om het begrijpend luisteren in de onderbouw te laten bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot vloeiende, gemotiveerde en zelfstandige lezers.

De doelen voor deelnemers:

  • Deelnemers vergroten hun kennis over effectief begrijpend luisteren en verbreden en verdiepen hun vaardigheden.
  • Deelnemers beschikken over de benodigde vaardigheden ten aanzien van begrijpend luisteren en hebben zicht op de daarvoor benodigde aanscherping in de activiteiten.
  • Deelnemers zijn in staat tekstpassages, hardop denkend voor te lezen met behulp van enkele leesstrategieën, waardoor het begrip van de tekst wordt vergroot.
  • Deelnemers hebben geoefend met typen vragen, waardoor het begrip van de tekst wordt vergroot.
  • Deelnemers zijn in staat leerlingen een breed en passend aanbod van diverse soorten teksten, zoals prentenboeken, informatieve boeken, verhalen en gedichten aan te bieden, waardoor kennis wordt uitgebreid.
  • Deelnemers zijn in staat academische taal uit de teksten te selecteren en deze passend aan te bieden en te herhalen, waardoor de taal wordt verrijkt.
  • Deelnemers hebben op hoofdlijnen een kwaliteitskaart begrijpend luisteren samengesteld in het kader van borgen en afstemming op schoolniveau. Deze kaart vergroot het inzicht in de doorgaande lijn begrijpend luisteren – begrijpend lezen naar groep 3.

Toelichting per bijeenkomst

Bijeenkomst 1:  Inhoud: de aanpak begrijpend luisteren, waarom, wat (kennis en strategieën)en hoe en de focus op hardop denkend voorlezen met de strategie voorspellen en praktijkopdrachten

Bijeenkomst 2:  Inhoud: reflectie op de praktijk, verdiepen op de strategieën vragen stellen (m.b.v. de taxonomie van Bloom). Visualiseren en daarbij passende werkvormen en het stellen van concrete activiteitendoelen en praktijkopdrachten

Bijeenkomst 3  Inhoud: reflectie op de praktijk, verdiepen op de strategie samenvatten en passende werkvormen.

 Samenstellen kwaliteitskaart begrijpend luisteren

Doelgroep:
Leraren basisonderwijs uit de onderbouw, onderbouwcoördinatoren, intern begeleiders

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
3

Data van de bijeenkomsten:
12-09-2018
10-10-2018
21-11-2018

De aanvangs- en eindtijd per bijeenkomst:
15.00-17.30 uur

De waardering / studiepunten voor lerarenregister:

De kosten per deelnemer:
355 p.p. bij deelname van minimaal 10 deelnemers

Het aantal deelnemers minimaal / maximaal:
10 / 20

 

Uitgevoerd door CPS, Ineke Bruning

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht