18.14 Effectief rekenen

Effectief Rekenonderwijs

Met de invoering van het realistisch rekenen heeft er de afgelopen twintig jaar een wijziging plaatsgevonden in de rekendidactiek. Kinderen leren geen vaste oplossingsprocedures meer, maar moeten zelf ontdekken hoe ze een som kunnen oplossen of mogen kiezen uit vier verschillende manieren. Rekenboeken bevatten minder kale sommen, maar vooral veel verhaaltjes en plaatjes. Het staartdelen is vervangen door happendelen en het cijferen door kolomsgewijs rekenen.

De laatste jaren klinkt er een tegengeluid waarin gepleit wordt voor herstel van de traditionele rekendidactiek, zoals stapsgewijze instructie, vaste oplossingsprocedures met uitgewerkte voorbeelden en expliciete directe instructie (EDI) met veel oefenen en feedback.

Deze nascholing wordt gecentreerd rond de volgende modules:

 Effectief rekenonderwijs in de klas

  • Je kunt drie geleidelijke overgangen noemen die een belangrijke rol spelen binnen het rekenonderwijs.
  • Je kunt verwoorden hoe deze geleidelijke overgangen bijdragen aan rekensucces.
  • Je kunt beschrijven hoe een effectieve rekenles er concreet uitziet in de dagelijkse praktijk.

Omgaan met verschillen: zwakke en sterke rekenaars

Let op: deze module komt inhoudelijk grotendeels overeen met EDI – Omgaan met verschillen.

  • Je kunt mythen van succesfactoren onderscheiden met betrekking tot het omgaan met verschillen.
  • Je kunt omschrijven hoe je in jouw eigen dagelijkse lespraktijk aansluit op de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke rekenaars.
  • Je kunt het omgaan met verschillen effectief organiseren in je rekenles.

 Het belang van automatiseren

  • Je kunt het belang van geautomatiseerde rekenkennis beschrijven.
  • Je beschikt over werkvormen en materialen om het automatiseren vorm te geven in je rekenlessen.
  • Je kunt de samenhang omschrijven tussen oefenen en inzicht.
  • Je kunt beschrijven hoe je controleert in welke mate leerlingen rekenkennis geautomatiseerd hebben.

Materialen voor cursisten

Deelnemers wordt aangeraden het boek ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ te lezen. Dit boek kan worden aangeschaft bij Uitgeverij Pica: bit.ly/2xnWXde

U krijgt 10% korting bij een centrale afname van meer dan tien exemplaren via harmen.veldhuis@expertis.nl. Op de website effectiefrekenonderwijs.nl kunt u gratis samenvattingen en materialen downloaden.

Data:
11 oktober 2018
15 januari 2019
11 april 2019

Tijd :
16.00-20.00 uur

 Locatie:
afhankelijk van deelnemers

Kosten:
EUR 395,- bij minimum deelname van 10 personen, maximaal aantal deelnemers 25 personen.

 

Uitvoering: Harmen Veldhuis

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht