18.15 Effectief spellingonderwijs

Effectief Spellingonderwijs

Foutloos kunnen spellen is een belangrijke vaardigheid om je goed en correct te kunnen uitdrukken op papier en in de digitale wereld. Maar hoe maak je van alle leerlingen goede spellers? Hoe effectief zijn invuloefeningen? Zijn woordpakketten nog wel van deze tijd? Door systematische opbouw van de spellingregels, veel schrijven en samen nakijken, kan ieder kind goed leren spellen!

Doelen:

  • je kunt een aantal belangrijke principes van een goede spellingdidactiek noemen
  • je weet wat effectieve oefenvormen zijn en wat niet
  • je weet welke activerende en coöperatieve werkvormen ingezet kunnen worden om het spellingbewustzijn van leerlingen te vergroten.

Extra informatie

Tijdens de eerste bijeenkomst vindt kennisoverdracht plaats en ervaren leerkrachten zelf een aantal werkvormen.

De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht waarin ze het geleerde gaan toepassen in hun eigen klassensituatie, bij hun eigen methode. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt er gereflecteerd op wat de leerkrachten hebben ervaren en vindt er verdieping plaats op het gebied van activerende instructie en spellingbewustzijn.  Op deze manier wordt de opgedane kennis direct geïntegreerd in het lesgeven en ontstaat er een diepere kennisopbouw.

In overleg is het ook mogelijk in deze tweede bijeenkomst aandacht te besteden aan differentiatie in de spellingles.

Doelgroep  : 
Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
2

Data van de bijeenkomsten:
25 oktober 2018
26 februari 2019

De aanvangs- en eindtijd per bijeenkomst:
16.00-20.00 uur

De waardering / studiepunten voor lerarenregister:

De kosten per deelnemer:
270 euro p.p bij minimaal 10 personen, maximaal 25

De inbegrepen materialen (cursusboek e.d.):
geen

Het aantal deelnemers minimaal / maximaal:
10 / 25

 

Uitgevoerd door Expertis, Eveline Bogers

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht