18.19 Heutink onderwijspakket

E-LEARNING HEUTINK

 • Onderzoekend leren
 • Digitaal leren op school
 • Coöperatief leren
 • Implementeren doe je zo: de basis (1/5)
 • Implementeren doe je zo: taal (2/5)
 • Implementeren doe je zo: rekenen (3/5)
 • Implementeren doe je zo: lezen (4/5)
 • Implementeren doe je zo: zaakvakken (5/5)
 • Voortgangsgesprekken met ouders
 • Begrijpend lezen
 • Chinees voor kinderen
 • Engels voor kinderen
 • Intervisie
 • Handelingsgericht werken
 • Opbrengstgericht werken
 • Talentontwikkeling in de klas
 • Meervoudige intelligentie
 • Een hoogbegaafde leerling, wat nu?
 • Ontwikkelingsmaterialen (kleur en vorm)
 • Ontwikkelingsmaterialen (tellen)
 • Ontwikkelingsmaterialen (getalbegrip)
 • Ontwikkelingsmaterialen (woordenschat)
 • Ontwikkelingsmaterialen (optellen en aftrekken)
 • Anders kijken naar gedrag
 • Motiveren van leerlingen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Passend Onderwijs de basis
 • Passend Onderwijs de praktijk
 • Wat te doen bij een ongeluk
 • De basis van Alles telt
 • De basis van Blits
 • De basis van De wereld in getallen
 • De basis van Leesparade
 • De basis van Pluspunt
 • De basis van Rekenrijk
 • De basis van Rekenzeker
 • De basis van Taal / Spelling op maat
 • De basis van Veilig leren lezen
 • Leerlijnen: basis rekenen
 • Leerlijnen: basis taal
 • Leerlijnen: basis sociaal emotioneel
 • Leerlijnen: verdieping rekenen
 • Leerlijnen: verdieping taal
 • Leerlijnen: verdieping sociaal emotioneel
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus rekenen
 • Digibord bij kleuters
 • Digitaal pesten
 • ParnasSys
 • Sociale Media in het onderwijs
 • 21st Century Skills: de praktijk
 • Ontwerpend leren
 • Onderzoekend leren
 • Techniek voor kleuters
 • Wegwijs in Kennisnet

 

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht