18.26 Met Sprongen Vooruit 7-8

Met Sprongen Vooruit groep 7&8

In deze cursus krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 100.000 en verder.

In deze cursus krijgt u overzicht van de rekenleerlijnen gebroken en gehele getallen.

U leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt oefeningen aangereikt die een operationalisering zijn van de doelen en de leerlijnen dekken.

Ook wordt aangegeven waar de didactiek een aanvulling is op uw reken-wiskundemethode. Net als in de andere cursussen zijn interactieve, klassikale oefenlessen, eigen producties, interventies en omgaan met fouten, belangrijke kenmerken van het oefenen zoals bedoeld.

De activiteiten uit de rekenleerlijn zijn opgedeeld in zeven oefenonderdelen: breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen, hoofdrekenen, schattend rekenen en schriftelijke standaardprocedures.

U krijgt oefeningen en spellen die de doelen van deze rekenleerlijn voor groep 7&8 dekken. Op het einde van de cursus beschikt u over tal van oefenactiviteiten en coöperatieve oefenvormen die u direct de volgende dag kunt inzetten.

https://www.metsprongenvooruit.nl/cursus-groep-7-8

Voor wie is deze nascholing bedoeld:

Leerkrachten, IB-ers en RT-ers van het basisonderwijs

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
4 bijeenkomsten van 2,5 uur

Wat is de aanvangs- en eindtijd per bijeenkomst:
Van 19.00 tot 21.30 uur

Wat is de geschatte studiebelasting, exclusief de uren van de bijeenkomst(en) zelf:
De studiebelasting exclusief de bijeenkomsten bedragen 30 uur

Is er een waardering / studiepunten voor lerarenregister, zo ja, welke:
Onze cursussen zijn gevalideerd door registerleraar.nl met 40 RU

Wat zijn de kosten per deelnemer:
De kosten bedragen € 450,- per deelnemer

Hoeveel deelnemers minimaal:
Het minimum aantal deelnemers is 10

Data:
Middelburg:
10 oktober 2018
14 november 2018
9 januari 2019
6 februari 2019

De cursus wordt verzorgd door het Menne Instituut

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht