18.27 Zelfregulerend leren als basis

Zelfregulerend leren als basis

Inhoud

Hoe kunnen we leerlingen in de 21 eeuw meer verantwoordelijkheid geven, meer initiatief laten nemen en eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces? Zelfregulerend leren is de sleutel! Zelfregulering is een van de 21eeuwse vaardigheden en is het middelpunt van deze training.

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. Om zelfregulatie te stimuleren is het nodig dat kinderen zicht hebben op hun taakgerichte gedrag, de eigen doelen en hun capaciteiten. 

Het gaat bij zelfregulerend leren om een samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. Het is een actief en constructief proces waarin een leerling doelstellingen leert te bepalen, zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid leert te nemen voor zijn eigen leerproces (Zimmerman, 2002)

“Ze stellen doelen voor zichzelf en evalueren tijdens en na afloop hoe ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen zijn behaald (Castelijns, Segers & Struyven, 2011).” 

De rol van de leraar bij zelfregulatie

Het proces van zelfregulatie komt niet vanzelf op gang. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. Zelfregulatie wordt flink bevordert wanneer de leerkracht in staat is om de juiste feedback te geven. Door samen met kinderen te evalueren, worden de kinderen zich bewust van de leerdoelen en de beoordelingscriteria. Dit zorgt ervoor dat ze inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om de doelen te bereiken. Ook Hattie (2012) benadrukt het effect van feedback geven. Het is een van de meest effectieve onderwijs-strategieën. Feedback op het niveau van zelfregulering is alleen effectief als het leerlingen overtuigt dat meer aandacht en inspanning tot het gewenste resultaat zal leiden.

 Daarnaast is het van belang dat de leraar een actieve rol aan leerlingen geeft bij de planning, uitvoering en evaluatie van hun eigen leerproces. Autonomie en initiatief zijn daarbij de sleutelwoorden!

Van theorie naar praktijk

Hoe vertaal je bovenstaande theorie naar de klas? In de training ‘zelfregulering als basis’ ervaar je zelf wat zelfregulatie is, leer je hoe je leerlingen meer verantwoordelijk kunt maken voor hun eigen leerproces, krijg je inzicht in de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt.

Daarnaast leer je de metacognitie van de leerling aan te spreken en ontdek je wat zelfregulerend leren met executieve functies te maken heeft. Tot slot kijken we ook naar de invloed van feedback. Je gaat naar huis met inspiratie voor zelfregulatie!

Inhoud

 • Eigen visie op zelfregulerend leren
 • Theoretische achtergrond van zelfregulerend leren
 • Metacognitieve vaardigheden
 • Zelfregulerend leren in het licht van executieve functies
 • Ruimte geven voor autonomie en initiatief
 • Geven van effectieve feedback ter bevordering van zelfregulatie
 • Tips en tools om morgen mee aan de slag te gaan!

Opbrengsten

 • Je doet kennis op over zelfregulerend leren.
 • Je leert hoe je het eigenaarschap van leerlingen kunt vergroten.
 • Je krijgt zicht op voorwaarden om zelfregulerend leren in de praktijk te brengen.
 • Je leert effectieve feedback te geven aan leerlingen.
 • Je krijgt praktische tips om zelfregulatie van leerlingen te stimuleren.

Doelgroep :
Leraren basisonderwijs uit de midden- of bovenbouw, midden- bovenbouwcoördinatoren, intern begeleiders

Deze training is vooral bedoeld voor

 • Leraren met de wens om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.
 • Leraren die samen met hun leerlingen doelen willen bepalen.
 • Leraren die leerlingen meer initiatief willen geven in hun leerproces.
 • Midden- of bovenbouw coördinatoren die de kennis en praktische toepassing van zelfregulerend leren graag wil delen met zijn of haar collega’s.

Hoeveel bijeenkomsten zijn er:
2 bijeenkomsten van 3 uur

Data van de bijeenkomsten:
27 maart 2019
17 april 2019

De aanvangs- en eindtijd per bijeenkomst:
15.00 – 18.00 uur

De waardering / studiepunten voor lerarenregister

Ja, ……

De geschatte studiebelasting, exclusief de uren van de bijeenkomst(en) zelf:
9 SBU

De kosten per deelnemer:
€ 289,00

De inbegrepen materialen (cursusboek e.d.):
Inclusief: Mijn notitieboek en O21-spel – Hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?

Het aantal deelnemers minimaal / maximaal:
12 / 24

Uitvoerder:
Onderwijs Maak je samen – Joyce van den Boogaard

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht