Totaalaanbod 2018-2019

112bhv eerste aanmelding
Gymleerkracht
Boeiend opbrengstgericht onderwijs
Kindgesprekken
Pedagogisch contact
E-learning Wizard Het betrekken van alle leerlingen – leerkracht
E-learning Wizard – Intern Begeleider
E-learning Wizard – schoolleider
Anti-pest coordinator
Cognitief talent in de klas
Begrijpend Luisteren (1-2)
Ouderbetrokkenheid 3.0
Begijpend lezen en luisteren (Close Reading)
Rekenen en wiskunde
Spelling
Heutink 1
Heutink 2
Heutink 3
Heutink losse module
Heutink Pakket
Met sprongen vooruit 1/2
Met sprongen vooruit 1/2 verdieping
Met sprongen vooruit 3/4
Met sprongen vooruit 3/4 verdieping
Met sprongen vooruit 5/6
Met sprongen vooruit 7/8
Zelfregulerend leren als basis
Meer leerplezier in groep 4
Groep 7/8 op volle kracht
Hoeken en spelontwikkeling in groep 3
Growth Mindset voor leerkrachten
Gedrag