Totaaloverzicht 2018-2019

18.01 112bhv eerste aanmelding
18.02 Gymleerkracht
18.03 Boeiend opbrengstgericht onderwijs
18.04 Kindgesprekken
18.05 Pedagogisch contact
18.06 E-learning Wizard leerkracht ‘Alle leerlingen betrekken in de les’
18.07 E-learning Wizard – Intern Begeleider ‘De IB-er maakt schoolbrede analyses’
18.08 E-learning – schoolleider ‘De schoolleider kan werkdruk hanteren in de organisatie
18.09 Anti-pest coördinator
18.10 Cognitief talent in de klas
18.11 Begrijpend Luisteren (1-2)
18.12 Ouderbetrokkenheid 3.0
18.13 Begijpend lezen en luisteren (Close Reading)
18.14 Rekenen en wiskunde
18.15 Spelling
18.16 Heutink e-learning module  ‘Leren zichtbaar maken’
18.16a Heutink webinar ‘Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden’
18.17 Heutink e-learning module  ‘Eigenaarschap’
18.17a Heutink webinar ‘De toekomst van het onderwijs in een veranderende maatschappij’
18.18 Heutink e-learning module ‘Alles is talent’
18.18a Heutink webinar ‘Gamification’
18.19 Heutink Pakket
18.20 Growth Mindset voor leerkrachten
18.21 Met sprongen vooruit 1/2
18.22 Met sprongen vooruit 1/2 verdieping
18.23 Met sprongen vooruit 3/4
18.24 Met sprongen vooruit 3/4 verdieping
18.25 Met sprongen vooruit 5/6
18.26 Met sprongen vooruit 7/8
18.27 Zelfregulerend leren als basis
18.28 Meer leerplezier in groep 4
18.29 Groep 7/8 op volle kracht
18.30 Hoeken en spelontwikkeling in groep 3
18.31 PLG beginnende leerkracht
18.32 PLG netwerkbijeenkomst beginnende leerkracht
18.33 Gedrag
18.34 nog niet bekend
18.35 nog niet bekend
18.36 nog niet bekend
18.37 nog niet bekend
18.38 nog niet bekend
18.39 nog niet bekend
18.40 nog niet bekend
18.41 nog niet bekend
18.42 nog niet bekend
18.43 nog niet bekend
18.44 nog niet bekend
18.45 nog niet bekend