18.16a Heutink webinar ‘Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden’

Webinar: ‘Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden’

Deze module is gratis beschikbaar voor leerkrachten van schoolbesturen die lid zijn van 3L Academie.

Denk erom: om gebruik te maken van deze module moet je eerst inschrijven bij 3L Academie. Vervolgens stuurt de aanbieder je een inlogcode op.

Deze module is toegankelijk van 1 oktober t/m 31 december 2018.

Inhoud webinar ‘Aan de slag met 21e eeuwse vaardigheden’

21e eeuwse vaardigheden zijn de vaardigheden die leerlingen voorbereiden op de huidige en toekomstige samenleving. Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) definieert 21e eeuwse vaardigheden als ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving’.
Het gaat om: communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en zelfregulering. In dit webinar krijg je ideeën aangereikt om praktisch aan de slag te gaan met deze vaardigheden in jouw klas.

Greetje van Dijk
Greetje van Dijk is senior onderwijsadviseur en trainer bij OnderwijsAdvies. Ze heeft ervaring als leerkracht in zowel het PO, VO als MBO en neemt deze ervaring mee in de ontwikkeling van diverse trainingen en cursussen op het gebied van Hoogbegaafdheid en Leren Zichtbaar Maken. “Waar een beroep wordt gedaan op creativiteit en analytisch vermogen, begint mijn enthousiasme te borrelen. Zo begint de volgende eigenzinnige en nieuwsgierige zoektocht naar aansluiting tussen idee en uitvoering. Daarbij werk ik graag met andere eigenzinnige en nieuwsgierige mensen: samen wordt het nog beter!”

 

Deze cursus wordt aangeboden door Heutink

naar de volgende pagina >>

<< naar de vorige pagina

<< naar het totaaloverzicht